Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλη του Γένους Σχολή Καφατιανή Πρακτικά Συνεδριάσεων 1906 Εκκλησιαστικά έγγραφα Πρακτικά εφορίας
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Βιβλίο Συνδρομητών - Yardim Dernegi. Σύνδεσμος Βοηθείας Ορφανοτροφείου 1955 Μητρώα Καταστάσεις δωρητών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώον του εν Πριγκήπω Ορφανοτροφείου 1954 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Πρόχειρο Ταμείο - Kasa Hesabi 1955 Ταμείο Έσοδα - έξοδα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφείο (Χάλκης) Χάλκη Πρωτόκολλον Εξερχομένων των Ορφανοτροφείων Αρρένων και Θηλέων. 1940 Σχολικά έγγραφα Αλληλογραφία
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μητρώον της εν Βλάγκα Αστικής των Αρρένων Σχολής 1907 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μητρώον της Μικτής Σχολής Αγ. Θεοδώρων Βλάγκας 1924 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μητρώον του εν Βλάγκα Παρθεναγωγείου. 1898 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Μακροχωρίου Μακρυχώρι Βαθμολόγιον Παρθεναγωγείου Μακροχωρίου. 1917 Σχολικά Μητρώα Βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Βιβλίο Συνδρομητών - Yardim Dernegi. Σύνδεσμος Βοηθείας Ορφανοτροφείου 1961 Μητρώα Καταστάσεις δωρητών
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9