Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  80
 • ΚΑΛ. 138
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Περιέχει ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνία εγγραφής, τηλέφωνο, συστάσεις και συμφωνηθέν ποσό καταβολής.
 • Περιέχει δύο λυτά φύλλα, δακτυλόγραφα, που φέρουν τον τίτλο: Ονόματα των αειμνήστων μεγάλων ευεργετών, ευεργετών και μελών του συνδέσμου βοηθείας των ορφανοτροφείων Πριγκήπου.
 • Βιβλίο Συνδρομητών - Yardim Dernegi. Σύνδεσμος Βοηθείας Ορφανοτροφείου
 • 1961
 • 1972
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις δωρητών
 • 34,5x24
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 492
 • 492
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική