Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες 1951 Οικονομικά έγγραφα Κληρονομικά - διαθήκες
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Γαλατάς Φάκελος Παραδόσεως και Παραλαβής 1970 Οικονομικά έγγραφα Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώον τροφίμων του εν Πριγκήπου Ορφανοτροφείου αρρένων 1919 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Παραίτησις 1971 Σχολικά έγγραφα Διοικητικά έγγραφα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Γαλατάς Κατάλογος παραδόσεως και παραλαβής 1955 Οικονομικά έγγραφα Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Γαλατάς Φάκελος Δηλωτικών Κηδεμόνων-Γονέων των Μελών της Κοσμητείας Νέων του Ορφανοτροφείου 1966 Σχολικά έγγραφα Διοικητικά έγγραφα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Διάφορα έγγραφα 1985 Σχολικά έγγραφα Αλληλογραφία
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Διάφορα έγγραφα 1985 Οικονομικά έγγραφα Αποδείξεις - παραστατικά
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες 1904 Οικονομικά έγγραφα Κληρονομικά - διαθήκες
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Δύναμις Ορφανοτροφείων Πριγκήπου 1975 Σχολικά έγγραφα Διοικητικά έγγραφα
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9