Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  1
 • ΚΑΛ. 019
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Προφορικές διαθήκες και τα σχετικά έγγραφα
 • Δεν υπάρχουν
 • Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες
 • 1951
 • 1964
 • Οικονομικά έγγραφα
 • Κληρονομικά - διαθήκες
 • 34x27
 • Κλασέρ
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 120
 • 120
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική , τουρκική και αγγλική