Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  3
 • ΚΑΛ. 021
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Περιέχει φωτογραφίες
 • Μητρώον τροφίμων του εν Πριγκήπου Ορφανοτροφείου αρρένων
 • 1919
 • 1951
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 44x44
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 95
 • 95
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική