Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  7
 • ΚΑΛ. 025
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Οικονομικά έγγραφα και αλληλογραφία
 • Ταχυδρομικός φάκελος
 • Διάφορα έγγραφα
 • 1985
 • 1986
 • Σχολικά έγγραφα
 • Αλληλογραφία
 • Άγνωστες
 • Φάκελος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 50
 • 50
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και τουρκική