Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  6
 • ΚΑΛ. 024
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Γαλατάς
 • Υπεύθυνες δηλώσεις
 • Δεν υπάρχουν
 • Φάκελος Δηλωτικών Κηδεμόνων-Γονέων των Μελών της Κοσμητείας Νέων του Ορφανοτροφείου
 • 1966
 • 1966
 • Σχολικά έγγραφα
 • Διοικητικά έγγραφα
 • 36x26,5
 • Φάκελος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 100
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική