Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  9
 • ΚΑΛ. 027
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Προφορικές διαθήκες και τα σχετικά έγγραφα
 • Δεν υπάρχουν
 • Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες
 • 1904
 • 1976
 • Οικονομικά έγγραφα
 • Κληρονομικά - διαθήκες
 • 34x27
 • Κλασέρ
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 500
 • 500
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική , τουρκική, αγγλική, γαλλική και οθωμανική