Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  2
 • ΚΑΛ. 020
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Γαλατάς
 • Περιέχονται και άλλοι κατάλογοι π.χ "κατάστασις ταμείου ορφανοτροφείου Πριγκήπου" καθώς και "Πρακτικόν παραδόσεως και παραλαβής αποχωρούσης και νέας εφορείας των εν Πριγκ. Ορφανοτρ. Αρρένων και Θηλέων
 • Επισυνάπτονται κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων. Περιέχονται διπλά και τριπλά αντίγραφα.
 • Φάκελος Παραδόσεως και Παραλαβής
 • 1970
 • 1971
 • Οικονομικά έγγραφα
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων
 • Άγνωστες
 • Φάκελος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 24
 • 24
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική