Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  10
 • ΚΑΛ. 029
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Κάθε "σελίδα" περιέχει ένα φύλλο με την καταγραφή της δύναμης του Ορφανοτροφείου σε ημερήσια βάση για ένα μήνα και συνοδεύεται από τέσσερις εβδομαδιαίες αναφορές.
 • Δύναμις Ορφανοτροφείων Πριγκήπου
 • 1975
 • 1977
 • Σχολικά έγγραφα
 • Διοικητικά έγγραφα
 • 33x27,5
 • Κλασέρ
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 100
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική