Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  5
 • ΚΑΛ. 023
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Γαλατάς
 • Πρακτικά παράδοσης και παραλαβής μεταξύ των Εφορειών του Ορφανοτροφείου
 • Δεν υπάρχουν
 • Κατάλογος παραδόσεως και παραλαβής
 • 1955
 • 1966
 • Οικονομικά έγγραφα
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων
 • 32x24,5
 • Φάκελος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 45
 • 45
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και τουρκική