Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  4
 • ΚΑΛ. 022
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Παραίτηση της Εφορείας του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου
 • Περιέχει τρία έγγραφα (δύο στην τουρκική και ένα στην ελληνική) και ορισμένα αντίγραφά τους.
 • Παραίτησις
 • 1971
 • 1971
 • Σχολικά έγγραφα
 • Διοικητικά έγγραφα
 • Άγνωστες
 • Φάκελος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 13
 • 13
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και τουρκική