Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  76
 • ΚΑΛ. 134
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Υπάρχουν λευκές σελίδες ενδιάμεσα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η καταγωγή των μαθητών.
 • Μητρώον της εν Βλάγκα Αστικής των Αρρένων Σχολής
 • 1907
 • 1917
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 34,5x24,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 150
 • 150
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική