Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  74
 • ΚΑΛ. 132
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Υπάρχει ένα πρόχειρο σημείωμα με τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Πρόχειρο Ταμείο - Kasa Hesabi
 • 1955
 • 1955
 • Ταμείο
 • Έσοδα - έξοδα
 • 27x19,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 40
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και τουρκική