Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  72
 • ΚΑΛ. 130
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Περιέχει ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνία εγγραφής , τηλέφωνο, συστάσεις και συμφωνηθέν ποσό καταβολής.
 • Δεν υπάρχουν
 • Βιβλίο Συνδρομητών - Yardim Dernegi. Σύνδεσμος Βοηθείας Ορφανοτροφείου
 • 1955
 • 1961
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις δωρητών
 • 34,5x24
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 342
 • 508
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική