Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  75
 • ΚΑΛ. 133
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφείο (Χάλκης)
 • Χάλκη
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Πρωτόκολλον Εξερχομένων των Ορφανοτροφείων Αρρένων και Θηλέων.
 • 1940
 • 1952
 • Σχολικά έγγραφα
 • Αλληλογραφία
 • 45,5x34,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 140
 • 140
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική