Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  78
 • ΚΑΛ. 136
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Υπάρχουν λευκές σελίδες ενδιάμεσα και κάποιες χρησιμοποιούνται σαν διπλές.
 • Μητρώον του εν Βλάγκα Παρθεναγωγείου.
 • 1898
 • 1909
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 34,5x24,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 70
 • 70
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική