Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  79
 • ΚΑΛ. 137
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Μακροχωρίου
 • Μακρυχώρι
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Ενδιάμεσα υπάρχουν λευκές σελίδες που χωρίζουν τα έτη.
 • Βαθμολόγιον Παρθεναγωγείου Μακροχωρίου.
 • 1917
 • 1936
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 34,5x25
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 160
 • 500
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική