Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  77
 • ΚΑΛ. 135
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Μητρώον της Μικτής Σχολής Αγ. Θεοδώρων Βλάγκας
 • 1924
 • 1925
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 33,5x24,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 30
 • 80
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική