Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  71
 • ΚΑΛ. 129
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Μεγάλη του Γένους Σχολή
 • Καφατιανή
 • Πρακτικά συνεδριάσεων της Μεγάλης του Γένους Σχολής.
 • Είναι σε άριστη κατάσταση. Αναφέρεται ως τόπος η Καφατιανή, αφορά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή.
 • Πρακτικά Συνεδριάσεων
 • 1906
 • 1917
 • Εκκλησιαστικά έγγραφα
 • Πρακτικά εφορίας
 • 40x25,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 498
 • 500
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική