Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  73
 • ΚΑΛ. 131
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Περιέχει φωτογραφίες.
 • Μητρώον του εν Πριγκήπω Ορφανοτροφείου
 • 1954
 • 1977
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 47,5x31
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 40
 • 200
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική