Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Σταυροδρομίου Σταυροδρόμι Ζωγράφειον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Ιστορικός Κώδιξ. 1893 Άλλα έγγραφα Χρονικά
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Χάλκης Χάλκη Μητρώο. Εθνική Στέγη Αρρένων και Θηλέων. Χάλκη 1919 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Άγνωστος Άγνωστος Βαθμολόγιο 1971 Σχολικά Μητρώα Βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Ταμείο 1963 Οικονομικά έγγραφα Προϋπολογισμοί-απολογισμοί-ισολογισμοί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μαθητολόγιον του Σχολικού Έτους 1921 - 1923 1921 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Βιβλίον Διδαχθείσης Ύλης κατά το Σχολικόν Έτος 1924 - 25 και 1925-26. 1924 Σχολικά έγγραφα Προγράμματα διδασκομένων μαθημάτων
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Αστική Σχολή Βλάγκας Βλάγκα Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Π.Κ. Εκπαιδευτική επιτροπή. Μαθητολόγιο του εν Βλάγκα Αρρεναγωγείου 1917 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Αστική Σχολή Βλάγκας Βλάγκα Μικτή Αστική Σχολή Βλάγκας. Τάξις Αα' 1931 Σχολικά Μητρώα Βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Ορφανοτροφείον - Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα . Ιδρυτική Πράξις. Όροι Καταστατικοί, Διοργανισμός, Ιστορικόν. 1853 Κοινοτικά έγγραφα Ιδρυτικά έγγραφα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Κατάλογος Ενοίκων 1963 Μητρώα Μητρώο ενοικιαστών
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9