Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  57
 • ΚΑΛ. 114
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Αστική Σχολή Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Π.Κ. Εκπαιδευτική επιτροπή. Μαθητολόγιο του εν Βλάγκα Αρρεναγωγείου
 • 1917
 • 1925
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 43x32
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 214
 • 299
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική