Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  52
 • ΚΑΛ. 104
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Χάλκης
 • Χάλκη
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Μητρώο. Εθνική Στέγη Αρρένων και Θηλέων. Χάλκη
 • 1919
 • 1920
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 40x29,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 300
 • 300
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική