Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  58
 • ΚΑΛ. 115
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Αστική Σχολή Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Βαθμολόγιο
 • Δεν υπάρχουν
 • Μικτή Αστική Σχολή Βλάγκας. Τάξις Αα'
 • 1931
 • 1932
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • Άγνωστες
 • Λυτά
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 15
 • 15
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική