Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  55
 • ΚΑΛ. 108
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Σε κάποια από τις τελευταίες σελίδες υπάρχει σημείωμα πατέρα προς την διεύθυνση για κάποιο επεισόδιο για το οποίο θεωρείται υπεύθυνος ο γιος του.
 • Μαθητολόγιον του Σχολικού Έτους 1921 - 1923
 • 1921
 • 1923
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 34x25
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 40
 • 150
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική