Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  54
 • ΚΑΛ. 106
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Πρόχειρο λογιστικό βιβλίο
 • Στο τέλος περιέχει την κίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών του Ορφανοτροφείου.
 • Ταμείο
 • 1963
 • 1971
 • Οικονομικά έγγραφα
 • Προϋπολογισμοί-απολογισμοί-ισολογισμοί
 • 31,5x15,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 180
 • 200
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική