Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  56
 • ΚΑΛ. 109
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διδαχθείσα ύλη, του δημοτικού.
 • Βιβλίον Διδαχθείσης Ύλης κατά το Σχολικόν Έτος 1924 - 25 και 1925-26.
 • 1924
 • 1926
 • Σχολικά έγγραφα
 • Προγράμματα διδασκομένων μαθημάτων
 • 32,5x24
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 160
 • 250
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική, γαλλική και παλαιά τουρκική