Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Σύνδεσμος Σχολών Κατάλογοι Συνδρομητών και Επαγγέλματα Προσφορές κατά τα έτη 1944-1945 1944 Οικονομικά έγγραφα Δωρεές-βοηθήματα-επιχορηγήσεις
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Κεντρικό Παρθεναγωγείο Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Ταμείον 1951 Ταμείο Έσοδα - έξοδα
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Κεντρικό Παρθεναγωγείο Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Φωτοαντίγραφα και μεταφράσεις επισήμων εγγράφων από τον Κώδικα του Κεντρικού 1308 Κοινοτικά έγγραφα Άδειες Οικοδομής
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Κεντρικό Παρθεναγωγείο Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Φωτοαντίγραφα και μεταφράσεις επισήμων εγγράφων από τον Κώδικα του Κεντρικού 1308 Κοινοτικά έγγραφα Ιδρυτικά έγγραφα
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Κεντρικό Παρθεναγωγείο Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου Φωτογραφίες 1700 Άλλα έγγραφα Φωτογραφίες
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9