Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Χάλκη Μητρώον Ορφανοτροφείου Θηλέων και Αρρένων εν Χάλκη 1919 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Χάλκη Μητρώον Εθνικής Στέγης Θηλέων εν Χάλκη 1919 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώον Τροφίμων Ορφανοτροφείου Αρρένων εν Πριγκήπω 1920 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Ciknis Olan Mudavimler. Έγγραφα εξερχομένων τροφίμων 1931 Σχολικά έγγραφα Φάκελοι μαθητών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Πρόχειρο Ταμείο 1971 Ταμείο Έσοδα - έξοδα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώον της Κοσμητείας νέων των Ορφανοτροφείων 1946 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Μακροχωρίου Μακρυχώρι Βαθμολόγιον Παρθεναγωγείου κατά τα σχολικά έτη 1907-1916 1907 Σχολικά Μητρώα Βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μητρώον των Σχολών Βλάγκας 1913 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μητρώο της εν Βλάγκα αστικής των Αρρένων Σχολής από το 1898-1907 1898 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Μακροχωρίου Μακρυχώρι Μητρώον Σχολών Μακροχωρίου 1902 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9