"Anthemion"  İstanbullu Rum cemaatine ait arşiv malzemesini dijitalleşmiş olarak
barındıran bir veri tabanıdır. Sözkonusu malzeme İstanbullu Rum Cemaatlerinin arşiv
malzemesinin tesbit edilmesi, kaydedilmesi, fotoğrafının çekilmesi ve dijital hale
getirilmesini hedefleyen ve 1995 yılından beri yürürlükte olan bir projenin
ürünüdür. İlk safhalarında çeşitli kurumların dahil olduğu bu projenin işleyişini
1998 yılından itibaren tümüyle Atina Üniversitesi Tarih ve Bilim Felsefesi Bölümü
üstlenmiş ve gerçekleşmesi aynı bölümün Tarihsel Arşiv Elektronik İdare Atölyesi
tarafından desteklenmektedir. Yapılan araştırma sürecinde, Proje araştırmacıları
İstanbul'daki 42 Rum cemaatinden 38 tanesini ve Rum okullarını ziyaret edip tüm
bulunan cemaat ve kilise arşivlerini  kaydetmiş ve sayfa sayısı 1.000.000'u aşkın
belge fotoğrafı çekmişlerdir.