Αναζητήστε τη βάση δεδομένων με την παρακάτω φόρμα αναζήτησης. Πατήστε στα εικονίδια filter delete  "καθαρισμός" για επαναφορά της φόρμας αναζήτησης,   find    "σύνθετη αναζήτηση",  στην παρακάτω γραμμή.
Πατήστε στο πεδίο ΦΙΛΜ για να δείτε τα αντιστοιχούντα φωτογραφικά τεκμήρια και στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ για να δείτε την πλήρη καρτέλα της εγγραφής.
*** Αρχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην βάση θα βρείτε εδώ.  ***
Για να δείτε τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή πρέπει να εγγραφείτε.

  • Clear filters
  • Advanced search
Search:
Όλα
ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Between
And
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Kasa defteri. Μάιος 1960 - Ιούνιος 1967 1960 Ταμείο Έσοδα - έξοδα
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μαθητολόγιο Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου 1898 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Μακροχωρίου Μακρυχώρι Βαθμολόγιο των τάξεων δ', ς' κατά το σχολικό έτος 1906-1907 1906 Σχολικά Μητρώα Βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Karar Defteri. Πρακτικά Ορφανοτροφείου Πριγκήπου. 1955 Σχολικά έγγραφα Πρακτικά εφορίας
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Βιβλίον διδαχθείσης ύλης. 1913-1917 1913 Σχολικά έγγραφα Προγράμματα διδασκομένων μαθημάτων
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Βλάγκας Βλάγκα Μαθητολόγιο 1909 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώον τροφίμων του εν Πρώτη Ορφανοτροφείου Θηλέων Σ.Σινιόσογλου. 1906-1922 1906 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Γαλατάς Πρακτικά Εφορείας - 1967 1966 Πρακτικά Πρακτικά εφορίας
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ορφανοτροφεία Πριγκήπου Πρίγκηπος Μητρώο Αρρένων 1919-1924 1919 Μητρώα Καταστάσεις παιδιών
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Κοινότητα Μακροχωρίου Μακρυχώρι Μητρώον της Ελληνικής Σχολής των Αρρένων Μακροχωρίου 1891 Σχολικά Μητρώα Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9