Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  69
 • ΚΑΛ. 127
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Έχει εκδοθεί στην Κων/πολη από το Πατριαρχικό τυπογραφείο το1906.
 • Κανονισμός της Εσωτερικής Λειτουργίας του εν Πριγκήπω Εθνικού Ορφανοτροφείου.
 • 1906
 • 1906
 • Σχολικά έγγραφα
 • Κανονισμός
 • 23,5x16,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 40
 • 40
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική