Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  67
 • ΚΑΛ. 125
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφείο (Χάλκης)
 • Χάλκη
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Περιέχει φωτογραφίες.
 • Μητρώον Τροφίμων Αρρένων και Θηλέων (Χάλκης)
 • 1951
 • 1965
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 47,5x31
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 120
 • 200
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική