Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  65
 • ΚΑΛ. 122
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Νοσοκομεία Βαλουκλή
 • Κων/πολη
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Είναι τυπωμένο και δεμένο σε μορφή μικρού βιβλίου
 • Νοσοκομεία Βαλουκλή. Λογοδοσία των πεπραγμένων της εφορείας αυτών.
 • 1946
 • 1950
 • Πρακτικά
 • Πρακτικά εφορίας
 • 14,5x22
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 60
 • 60
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική