Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  64
 • ΚΑΛ. 121
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Οι παρατηρήσεις είναι γραμμένες στα παλαιά τουρκικά. Στις τελευταίες σελίδες είναι γραμμένη βαθμολογία στα παλαιά τουρκικά καθώς και κάποιες παρατηρήσεις.
 • Βαθμολόγιο Δ' Τάξης
 • 1926
 • 1928
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 27x19,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 13
 • 50
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και παλαιά τουρκική