Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  63
 • ΚΑΛ. 120
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Οι παρατηρήσεις και οι ημερομηνίες είναι γραμμένες στα παλαιά τουρκικά. Οι τελευταίες σελίδες είνναι γραμμένες στα παλαιά τουρκικά.
 • Βαθμολόγιο Ε' Τάξης
 • 1927
 • 1928
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 27x19,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 13
 • 50
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και παλαιά τουρκική