Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  61
 • ΚΑΛ. 118
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Οι παρατηρήσεις και οι ημερομηνίες είναι γραμμένες στην παλαιά τουρκική. Οι τελευταίες σελίδες είναι γραμμένες στην παλαιά τουρκική. Περιέχει πολλές κενές σελίδες ενδιάμεσα
 • Βαθμολόγιο Α' Τάξης
 • 1927
 • 1928
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 27x19,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 30
 • 50
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και παλαιά τουρκική