Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  50
 • ΚΑΛ. 101
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Άγνωστος
 • Κων/πολη
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Κανονισμός περί συντάξεων. Εθνικά Φιλανθρωπικά καταστήματα
 • 1912
 • 1912
 • Κοινοτικά έγγραφα
 • Εγκύκλιοι - κανονισμοί
 • 24x16
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 13
 • 13
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική