Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  49
 • ΚΑΛ. 100
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Άγνωστος
 • Άγνωστος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Η αρίθμηση είναι διπλή
 • Πρόχειρο Ταμείο
 • 1968
 • 1972
 • Ταμείο
 • Έσοδα - έξοδα
 • 27,5x20
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 45
 • 45
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική