Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  46
 • ΚΑΛ. 097
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Αστική Σχολή Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Στο εσώφυλλο γράφει: "Δωρεά του αξιοτίμου Κυρίου Προδρόμου Κεδίκογλου. Νοεμβρίου 8 του 1917".
 • Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Π.Κ. Εκπαιδευτική επιτροπή. Μαθητολόγιο
 • 1917
 • 1925
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 43x32
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 193
 • 299
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική