Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  44
 • ΚΑΛ. 095
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Επίσημος Κώδικας
 • Kasa defteri. Ιούνιος 1955 - Μάιος 1960
 • 1955
 • 1960
 • Ταμείο
 • Έσοδα - έξοδα
 • 41x28
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 99
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική