Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  43
 • ΚΑΛ. 094
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Άγνωστος
 • Άγνωστος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Φέρει την ένδειξη ΙV
 • Βαθμολόγιο
 • 1971
 • 1972
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 33x24,5
 • Τετράδιο
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 16
 • 30
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική