Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  40
 • ΚΑΛ. 087
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Μακροχωρίου
 • Μακρυχώρι
 • Πρόκειται για μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
 • Είναι σε κακή κατάσταση. Κάποιες σελίδες χρησιμοποιούνται ως διπλές.
 • Μητρώον της Ελληνικής Σχολής των Αρρένων Μακροχωρίου
 • 1891
 • 1902
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
 • 41,5x29
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 90
 • 90
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική