Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  39
 • ΚΑΛ. 086
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Περιέχει φωτογραφίες και είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Στη σελίδα 213 υπάρχει μία καταχώρηση που δεν είναι ολοκληρωμένη.
 • Μητρώο Αρρένων 1919-1924
 • 1919
 • 1924
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 41x30
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 194
 • 213
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική