Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  38
 • ΚΑΛ. 085
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Γαλατάς
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Πρακτικά Εφορείας - 1967
 • 1966
 • 1971
 • Πρακτικά
 • Πρακτικά εφορίας
 • 34,5x25
 • Κλασέρ
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 50
 • 50
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και τουρκική