Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  37
 • ΚΑΛ. 084
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Φέρει λυτή σελίδα με τίτλο"Μητρώον του εν τω Εθνικ Προσφύγων του έτους"
 • Μητρώον τροφίμων του εν Πρώτη Ορφανοτροφείου Θηλέων Σ.Σινιόσογλου. 1906-1922
 • 1906
 • 1922
 • Μητρώα
 • Καταστάσεις παιδιών
 • 44x32
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 6
 • 203
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική