Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  36
 • ΚΑΛ. 083
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Μαθητολόγιο
 • 1909
 • 1918
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
 • 34,5x25
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 100
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική