Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  35
 • ΚΑΛ. 082
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Δεν υπάρχουν
 • Βιβλίον διδαχθείσης ύλης. 1913-1917
 • 1913
 • 1917
 • Σχολικά έγγραφα
 • Προγράμματα διδασκομένων μαθημάτων
 • 34,5x26
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 271
 • 288
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική και γαλλική