Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  34
 • ΚΑΛ. 081
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
 • Πρίγκηπος
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Είναι επίσημο έγγραφο. Περιέχει και 3 επιστολές συνολικά από τις οποίες οι 2 είναι αντίγραφα
 • Karar Defteri. Πρακτικά Ορφανοτροφείου Πριγκήπου.
 • 1955
 • 1968
 • Σχολικά έγγραφα
 • Πρακτικά εφορίας
 • 33x24,5
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 294
 • 294
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Τουρκική